background

O nas

O nas

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ działa w budynku przy ulicy Gagarina 71 w Świdwinie.

Przychodnia powstała na bazie utworzonej w 1985 roku Wojskowej Przychodni Lekarskiej, która świadczyła usługi tylko dla żołnierzy i ich rodzin. Celem przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz realizacja zadań zleconych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na mocy zarządzenia nr 43/MON z dnia 07.10.1998r w sprawie utworzenia SPZOZ jest przychodnią ogólnodostępną dla wszystkich mieszkańców kraju i pacjentów Unii Europejskiej.

Przychodnia posiada osobowość prawną a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Funkcję dyrektora WSPL SP ZOZ, który powstał wraz z wdrożeniem reformy służby zdrowia, sprawuje lek. Antoni Czarnik.

Obecnie Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sprawuje opiekę w rodzaju POZ (podstawową opiekę zdrowotną) oraz udziela świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, obejmującej: chirurgię ogólną , neurologię, okulistykę, otolaryngologię, ginekologię.

W ramach umów z podwykonawcami wykonujemy wszystkie niezbędne badania dla naszych pacjentów (RTG, MR, TK, EEG, USG oraz specjalistyczne badania laboratoryjne.